Open Journal Systems

Metaphysical Poems

GIL MEDEIROS SAUDADE

Resumo


poesia

Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5380/rel.v15i0.19838