Aplicación de dos métodos de clasificación nomenclatural del complemento cromosómico de dos especies de Gossypium

HERNÁN E.FERRER-PEREIRA, JESÚS R. MÉNDEZ-NATERA & NILDA C. ALCORCÉS-DE-GUERRA

Resumo


<htm>Aplicación de dos métodos de clasificación nomenclatural del complemento cromosómico de dos especies de <i>Gossypium</i></htm>

HERNÁN E.FERRER-PEREIRA, JESÚS R. MÉNDEZ-NATERA & NILDA C.


Texto completo:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.5380/abpr.v38i0.16420

Acta Biológica Paranaense. ISSN: 2236-1472 (versão online) 
Acta Biológica Paranaense. ISSN: 0301-2123 (versão impressa) (Apenas até 2010)