Perfil do autor

Yaegashi, Solange Franci R., Brasil